Vrste radova

Časopis objavljuje sledeće kategorije članaka: izvorni naučni članak, pregledni rad, izlaganje sa naučnog skupa. Osim navedenih kategorija, časopis objavljuje recenzije i prikaze knjiga, bilješke i osvrte na određene događaje i pojave. Uredništvo prihvata rukopise koji su napisani na engleskom ili crnogorskom jeziku koji nisu prethodno objavljivani.

Montenegrin Journal for Social Science podržava politiku otvorenosti, što znači da su svi sadržaji časopisa slobodni i dostupni bez naplate korisnicima ili njihovim institucijama. Korisnicima je omogućeno da čitaju, kopiraju, distribuiraju ili pretražuju dijelove ili puni tekst članaka i da ih koriste na bilo koji drugi zakonit način bez traženja eksplicitne dozvole autora ili izdavača.

Uredništvo MJSS smatra da časopis treba da odražava i podstiče širok spektar perspektiva, pod uslovom da radovi nisu seksistički, rasistički, homofobični ili na neki drugi način diskriminatorski. Mišljenja izražena u člancima, prilozima i recenzijama su mišljenja autora i ne predstavljaju uređivačku politiku.