Recenziranje

Svi naučni radovi dostavljeni redakciji Montenegrin Journal for Social Science biće predmet dvostruke, takozvane slijepe recenzije (autor i recenzent se ne poznaju).

Rukopis dostavljen uredništvu biće prvo podvrgnut inicijalnom pregledu i verifikaciji kako bi se provjerilo da li je predloženi rad u skladu sa uređivačkim konceptom časopisa i tehničkim zahtjevima. Ukoliko rad ne ispunjava ove kriterijume biće isključen iz daljeg razmatranja, a autor obaviješten o tome.

Naučni rad dodjeliće se na izjašnjavanje jednom od članova uredničkog vijeća koji se bavi tematikom iz rada (unutrašnji pregled). Osim toga rad će biti proslijeđen na evaluaciju i jednom nezavisnom ekspertu (peer review).

Proces ocjenjivanja naučnog rada od strane recenzenata je anoniman.

Nakon rezenziranja, članak može biti odbijen, poslat autoru na reviziju ili prihvaćen za objavljivanje.