Otvoren pristup

Montenegrin Journal for Social Science podržava politiku otvorenosti, što znači da su svi sadržaji časopisa slobodni i dostupni bez naplate korisnicima ili njihovim institucijama. Korisnicima je omogućeno da čitaju, kopiraju, distribuiraju ili pretražuju dijelove ili puni tekst članaka i da ih koriste na bilo koji drugi zakonit način bez traženja eksplicitne dozvole autora ili izdavača.

Članci objavljeni u MJSS će biti članci otvorenog pristupa distribuirani u skladu sa licencom: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/